Што правиш ти за да ја постигнеш твојата цел?

Во септември 2015, земјите во светот усвоија 17 цели за глобален развој за да се стави крај на сиромаштија, да се заштити планетата и да се обезбеди просперитет за сите. За да се остварат целите до 2030 година, секој може да придонесе на свој начин – владите, приватниот и невладиниот сектор но и сите ние како поединци.

Оваа година прашуваме што правите за остварување на некои од целите?
Изберете ја вашата цел, споделете ја својата заложба и добијте еден од подароците!